Gömrük brokeri

Gömrük brokerləri bütövlükdə gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində ticarətçilər və gömrük  orqanları  arasında  vasitəçi  rolunu  oynamaqla gömrük təmsilçiliyi funksiyasını icra etmiş olur.

Gömrük cərimələri

Gömrük qanunvericiliyinin tələblərini pozan şəxslər barəsində qanunvericilikdə, eləcədə təcrübədə cərimələr növündə(bundan sonra Gömrük cərimələri) tənbeh və ya cəzalar tez-tez tətbiq edilir.

Gömrük dəyəri

Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, yaxud ixrac edilən kommersiya məqsədi üçün nəzərdə tutulan malları bəyan edən şəxslər malların gömrük dəyərini müəyyən etməlidirlər.

Gömrük rəsmiləşdirilməsi

Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq malların və nəqliyyat vasitələrinin müvafiq gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi və bu prosedurun başa çatdırılması üzrə həyata keçirilən hərəkətlərin məcmusudur.