• Sizin sorğunuzu təxirə salınmadan qəbul edir;
  • Yükləmə spesifikasiyası, mal-müşaiyət sənədlərini (CMR, TIR carnet, invoys və s.) daşıyıcıdan təhvil alır;
  • Gömrük bəyannamələrini qısa zaman dilimində müvafiq gömrük orqanlarında qeydiyyatını apararaq buraxılışını həyata keçirir;
  • Nəqliyyat vasitələri ilə gələn yükləri gömrük nəzarəti başa çatdıqdan sonra anbarlar və ya terminallardan birbaşa sizə təhvil verir;
  • Gömrük ödənişlərinin tərəfinizdən həyata keçirilməsində sizə köməklik göstərir;
  • Malların gömrük ekspertizasına təqdim edilməsini təmin edir;
  • Ödənişsiz məsləhətlər verir.
gomruk broker sirketi